Intervju i EKKO fra Hurdalsjøen Recoverysenter om IMR

Episodebeskrivelse fra EKKO

Tone har hatt stemmer i hodet helt siden hun var barn. Stemmer som forteller henne at hun ikke er god nok og at hun ikke duger til noe. Nå har hun møtt en ny behandlingsmetode som kan bli framtida for mange med psykiske lidelser. En 11-trinnsrakett som gjør deg i stand til å mestre livet bedre, og nå dine mål. Metoden beskriver hun som psykiatriens svar på Grete Roede.

Innhold i podcast er også inkludert om:

IMR – En kunnskapsbasert behandlingsmetode Kristin S. Heiervang, psykolog PhD, forsker Ahus FoU psykisk helsevern

Til Podcast