Om Hurdalsjøen Recoverysenter i Søkelyset

Hurdalsjøen Recoverysenter og medisinfri behandling drives av det private helseforetaket Incita AS, hvor Ole Andreas Underland er administrerende direktør og kunstnerisk leder. Incita leverer tiltak innen spesialist- og kommunehelsetjenester, og har lang erfaring med en rekke forskjellige pasient- og brukergrupper. Senteret der Incita AS startet med medisinfritt behandlingstilbud har vært i drift fra 2015. I juli 2019 ble det i tillegg oppstart på Haraldvangen, slik at det nå er muligheter for medisinfri behandling to steder.

Recoverypilot Maria Totlandsdal, fortalte på Hurdalsjøen Recoverysenters seminar i juni at hun valgte å stå utenfor senteret i kulda å fryse flere timer da hun kom til senteret. Jeg var livredd for at de som jobbet her skulle gjøre meg vondt, sånn som jeg hadde erfart mange ganger før i mitt møte med helsepersonell.

Ved Hurdalsjøen Recoverysenter ble jeg møtt på en annen måte. Jeg ble gradvis tryggere, og jeg ble akseptert som et menneske og ikke som en fremmedgjort diagnose. Det ble fokusert på mine styrker og ressurser. Jeg følte meg sett, hørt og forstått. Situasjoner som før hadde ledet til tvang, ble løst på en annen måte, og det var godt å få oppleve det.

Fra i høst kan jeg, som recoverypilot, få muligheten til å få tilrettelagt skolegang og praksisplass for å bli renholder.

Recoverypilotene ble startet som et prosjekt høsten 2018, og Tone Winnem er leder for Recoverypilotene.

Jørn Høie ble ansatt i august 2019 og har ansvar for å ha arbeid i fokus, og da innebærer det også etter hvert å få ordinært arbeid. Han bistår både pasienter og recoverypiloter, og har fokus på arbeid og/eller aktivitet når de kommer hjem. 

Hele saken i

dav_vivid

PDF tilgjengelig her. 

Sak i WSOs medlemsblad Søkelyset, september 2019