Livbergende behandling ved Hurdalsjøen Recoverysenter, Recoveryakademiet.

I NRKs TV-serie Helene sjekker inn møter seerne blant annet Siri Westerås. Siri har flere ganger uttalt at behandlingen ved Hurdalsjøen Recoverysenter har vært livbergende og begrunner på denne måten hvorfor:

Siri Westerås
Siri Westerås

Det var den måten jeg ble møtt på da jeg kom til Hurdalsjøen Recoverysenter. Jeg har ikke blitt møtt på samme måte andre steder. Tidligere har jeg følt på at jeg har blitt møtt mer som en diagnose enn som et menneske. Ved Hurdalsjøen Recoverysenter var det meg, mennesket Siri, som ble møtt. Jeg ble trodd på angående mine utfordringer med medikamentnedtrapping, noe jeg ikke har opplevd tidligere. Seponeringssymptomer, som jeg ble trodd på, og som jeg fikk bekreftet gjennom den medisinsk-faglige kunnskapen som finnes om det. Det er opparbeidet erfaring om seponeringssymptomer ved Hurdalsjøen Recoverysenter over flere år, noe jeg fikk nytte av.

Åpenheten i IMR-gruppa gjør at jeg får luftet utfordringer jeg har. Det bidrar til at behovet for å snakke om det ellers, ikke er så stort. På den måten kan vi som er pasienter snakke med hverandre om andre ting enn akkurat de utfordringene vi står i. Det kan være om trening, om hobbyer, rett og slett om generelle interesser vi har.

Beliggenheten ved Hurdalsjøen og områdene rundt gjør at jeg har frihet til å bevege meg ute. Det gjør at jeg lettere klarer å finne roen i det kaoset jeg av og til står i. Noe annet som er viktig er at jeg får være deltakende i min egen recoveryprosess, og jeg får bruke meg selv og mine ressurser ut fra dagsform og utfordringer.

Takket være Fritt behandlingsvalg fikk jeg muligheten til å søke meg til Hurdalsjøen Recoverysenter. Jeg ble oppmerksom på Hurdalsjøen Recoverysenter via Facebook, og tok da direkte kontakt, og fikk veiledning om hvordan jeg kunne gå fram for å få rettighetsvurdering.

Vi gjør oppmerksom på at Siri ikke skal kontaktes direkte på grunn av hennes egen prosess, som hun trenger ro til.

Ta gjerne kontakt via vårt kontaktskjema, som du finner via følgende lenke:  https://recoveryakademiet.no/kontakt/

Relevante saker

Mikroblogg om nedtrapping av Siri Westerås https://recoveryakademiet.no/2020/07/16/nedtrapping-av-psykofarmaka/

Helene sjekker inn ved Hurdalsjøen Recoverysenter: https://tv.nrk.no/serie/helene-sjekker-inn/2020/MDFP12700320

Tone Winnem, leder for Recoverypilotene ved Hurdalsjøen Recoverysenter
delte sin egenerfaring som deltaker i IMR-gruppe i februar 2020  https://vimeo.com/394197487

Innsøking til Hurdalsjøen Recoverysenter https://recoveryakademiet.no/innsoking/hurdalsjoen-recoverysenter/

Publisert 24.08.2020 v/Siv Helen Rydheim