Brunostakademiet, Skien om Medikamentfri behandling

Deler teksten som står på Vimeo-siden om innlederne på seminaret om
Medisinfritt tilbud ved alvorlig psykisk lidelse: Erfaringer og muligheter.

Brunostseminaret

Medvirkende (klikk på tidsangivelse tt:mm:ss for de ulike innledninger):
Velkommen – Samhandlingkoordinator Hege Holmern, Sykehuset Telemark (00:00:00)
Innledning ved møteleder: Vegard Høgli, tidl kommuneoverlege Skien kommune (00:02:18)
Overlege Magnus Hald, Medisinfri enhet, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø (08:11 )
Overlege Mohammad Yousaf, Recoveryakademiet, Hurdalsjøen Recoverysenter (1:00:06)
Kommunepsykolog Simen M. Ekelund, Skien kommune (1:48:48)
Lege med brukererfaring, Nina Knagenhjelm, Skien kommune (1:52:06)
Familieterapeut Paulina Sagvolden, NAV Vestfold og Telemark, arbeid og Helse (1:52:06)
Overlege Toril Christensen, Sykehuset Telemark, DPS Porsgrunn (2:13:26)

Kommunikasjonssjef Lars Kittilsen, Sykehuset Telemark (2:25:56)

Brunostakademiet er et samarbeid mellom Skien kommune, Enhet for psykisk helse og livsmestring, NAV Vestfold og Telemark, Arbeid og Helse og Sykehuset Telemark, klinikk for psykisk helse og Rusbehandling.

Formålet er å gi mennesker som sliter med psykiske problemer eller rusavhengighet bedre hjelp gjennom å fremme samarbeid og felles, faglig refleksjon og dialog der erfaringskunnskap og helhetlig tenkning og respekt for den enkeltes situasjon står sentralt.

Ansvar.
Synspunkter og meninger som fremkommer på seminaret er helt og holdent den enkelte foredragsholders ansvar.
Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig om enkeltpersoner opplever tjenesten annerledes enn det som beskrives i denne sendingen.

Lenke til Vimeoopptak: https://vimeo.com/465561792?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=29220

Før seminaret ble det omtalt på nettstedet Mad in Norway: https://madinnorway.org/2020/09/medisinfritt-tilbud-ved-alvorlig-psykisk-lidelse-erfaringer-og-muligheter/