Aktuelt

Fra media

Helse- og omsorgsminister Bent Høie aksepterer ikke behandlingsnekt

I et intervju i Tidsskrift for norsk psykologforening 6. april 2021, sier Bent Høie at han ikke aksepterer behandlingsnekt

Mette Ellingsdalen: «Det er et farlig eksperiment å fortsette massiv medisinering mot pasientenes ønsker med det kunnskapsgrunnlaget vi har om effekt og skade.»

Les mer