Recoveryakademiet på konferanse i Kroatia

Recoveryakademiets spesialisthelsetjeneste ved Hurdalsjøen Recoverysenter, ble presentert ved administrerende direktør Ole Andreas Underland på en medisinsk konferanse i Kroatia:

Science 4 health, Opatija 2021

Det er jevnlig invitasjoner til andre land der de gjerne vil høre om erfaringer fra de årene Hurdalsjøen Recoverysenter har vært i drift med recoveryorientert medisinfri behandling. Vi har pågang fra personer fra andre land som ønsker den behandlingen vi gir, som er unik i verdenssammenheng.

Fra venstre:

Assist.Prof. Vladimir Mozetič, MD, PhD

Administrerende direktør, Ole Andreas Underland, Recoveryakademiet AS

Prof. Viktor Peršić, MD, PhD