Veileder til innsøkning

Innsøkning til døgnbehandlingstilbud ved Hurdalsjøen Recoverysenter, etter ordningen«fritt behandlingsvalg».

Hvem ordningen gjelder for, oppdatert 09.04.2021

 

 • NYHET: Personer som står på vedtak på tvang uten døgn (TUD) kan også søke seg inn til døgnbehandling hos oss gjennom Fritt behandlingsvalg. 

 • Alle personer som opplever at psykiske helseproblemer begrenser livsutfoldelsen i hverdagen slik hver og en selv opplever det.

 • Personer som opplever at evt. bivirkninger av psykofarmaka er større enn effekten de er ment å ha kan i dag søke seg til et behandlingstilbud som tilbyr medikamentfri behandling/hjelp til nedtrapping av medikamenter.  

 • Generelt om ordningen Fritt behandlingsvalg, se her.

 • Angående søknadsprosessen, se lenger ned.

Om du nektes rettighetsvurdering

Vi får ukentlig henvendelser fra pasienter, pårørende og fastleger som forteller at spesialisthelsetjenesten ikke vil gi pasientene sine rettigheter med henvisning til økonomi og egne meninger om det stedet/tilbudet en ønsker å søke seg til. Vi finner det derfor nødvendig å informere om hva pasienten skal bruke rettigheten til:

 • Fritt behandlingsvalg er en rettighet for norske pasienter.
 • Først for somatiske helseproblemer og fra 2016 også for psykiske helseproblemer.
 • Helseforetakenes økonomi knyttet til denne ordningen er ivaretatt ved overføringer fra staten.
 • Økonomi og eventuelle egne meningsytringer knyttet til pasientens ønsker for type behandling og valg av behandlingssted tilhører ikke spesialistens mandat, når rettighet til behandling skal vurderes.

Vi viser her til artikkelen om ovennevnte problemstilling: Helseministeren aksepterer ikke behandlingsnekt i Tidsskrift for norsk psykologforening 6. april 2021, der Bent Høie uttaler følgende:

 • Ingen skal tvinges til å ta medisiner i psykisk helsevern så lenge det finnes alternative behandlingsmåter.
 • Den viktigste evidensen ligger i erfaringene og tilbakemelding fra brukere, behandlere og pårørende.

Søknadsprosessen

Ta kontakt med fastlegen for henvisning til spesialist. Det er et krav at spesialisten jobber innenfor den offentlige spesialisthelsetjenesten og er psykiater eller psykologspesialist.

De som allerede har en kontakt med spesialisthelsetjenesten kan snakke direkte med sin kontakt og be om en «Rettighetsvurdering» for et døgnbehandlingstilbud etter ordningen «Fritt behandlingsvalg».

Det som skal vurderes er om den aktuelle personen vil profitere på et døgnbehandlingstilbud. Dersom du tilbys plass på for eksempel ved det lokale distriktspsykiatriske senter, så er dette en vurdering som tilsier at rett til Fritt behandlingsvalg er innvilget.

HELFO sin hjemmeside informerer om hvilke tilbud som er godkjent etter ordningen «Fritt behandlingsvalg».

Som det fremkommer av navnet på dette tilbudet, så er det meningen at hver enkelt skal kunne velge en behandlingsinstitusjon med det behandlingstilbudet som han/hun mener passer best for seg.

Den enkelte ber om en rettighetsvurdering og velger selv hvor han/hun ønsker å søke om plass ut i fra menyen hos HELFO.

Det er derfor ikke nødvendig for spesialisten å vite hvilken HELFO-godkjent institusjon du ønsker å søke deg til behandling ved.

For ordens skyld så opplyses det om at en plass på Fritt behandlingsvalg koster mellom 1/3 og halvparten av hva en døgnplass på et DPS koster. Om ventetider og kriterier på helsenorge finner du ved å klikke på følgende lenke: https://minhelse.helsenorge.no/velg-behandlingssted/behandlingssteder

Velg
1) Behandling: Psykisk helse
2) Behandlingssted: Private med avtale 
Skroll deg ned til: Recoveryakademiet AS, avdeling Hurdalsjøen Recoverysenter,
hvor du finner diagnosekriterier fra HELFO og ventetider

Rettighetsvurdering

Ring til de som svarer angående Fritt behandlingsvalg, hvis du får problemer med å få en rettighetsvurdering for døgnbehandling:

Telefon: 800 50 004

Klageinstans

Vi anbefaler at du kontakter pasient- og brukerombudet i det området der du bor. Lenke til alle pasient- og brukerkontorene https://pasientogbrukerombudet.no/kontakt-oss

Kontaktdata for Recoveryklinikkene: Hurdalsjøen Recoverysenter

Benytt vårt kontaktskjema for nærmere informasjon: https://recoveryakademiet.no/kontakt/