Veileder til innsøkning

Innsøkning til døgnbehandlingstilbud ved Hurdalsjøen Recoverysenter, etter ordningen«fritt behandlingsvalg».

Hvem ordningen gjelder for

Om ordningen Fritt behandlingsvalg, se her.

  • Alle personer som opplever at psykiske helseproblemer begrenser livsutfoldelsen i hverdagen slik hver og en selv opplever det.
  • Personer som opplever at evt. bivirkninger av psykofarmaka er større enn effekten de er ment å ha kan i dag søke seg til et behandlingstilbud som tilbyr «medikamentfritt behandlingstilbud ved psykoselidelser».
  • De som er underlagt en eller annen form for tvang. TPH /TPH-U er unntatt fra denne ordningen. Enhver pasient har imidlertid rett til å be om innleggelse i sykehus B dersom erfaringer fra tidligere innleggelser i sykehus A er dårlige. (Aslak Syse. Pasient og brukerrettighetsloven 2015- 4 utgave s 236)

Søknadsprosessen

Ta kontakt med fastlegen for henvisning til spesialist. Det er et krav at spesialisten  jobber innenfor den offentlige spesialisthelsetjenesten og er  psykiater eller psykologspesialist.

De som allerede har en kontakt med spesialisthelsetjenesten kan snakke direkte med sin kontakt og be om en «Rettighetsvurdering» for et døgnbehandlingstilbud etter ordningen «Fritt behandlingsvalg».

Det som skal vurderes er om den aktuelle personen vil profitere på et døgnbehandlingstilbud. Dersom du tilbys plass på for eksempel den lokale DPSèn så er dette en vurdering som tilsier at rett til Fritt behandlingsvalg er til stede.

HELFO sin hjemmeside informerer om hvilke tilbud som tilbyr behandling etter ordningen «Fritt behandlingsvalg».

Som det fremkommer av navnet på dette nye tilbudet, så er det meningen at hver enkelt skal kunne velge en behandlingsinstitusjon med det behandlingstilbudet som han/hun mener passer best for seg.

Den enkelte ber om en rettighetsvurdering og velger selv hvor han/hun ønsker å søke om plass ut i fra menyen hos helfo.

Det er derfor ikke nødvendig for spesialisten å vite hvilken Helfo-godkjent institusjon du ønsker å søke deg til behandling ved.

Det er politisk bevilget og avsatt egne midler til denne ordningen. Dette er overført til hvert enkelt helseforetak. Mange personer som kontakter oss informerer om at de ikke får rettighetsvurdering. Begrunnelsen er oftest at: «fagpersonen informerer pasienten om at sykehuset ikke vil/ kan betale og at dette er en administrativ beslutning» eller at det gis avslag «fordi spesialisten mener at tilbudet ikke er det rette for den aktuelle pasienten».)

Begge disse er begrunnelser som ikke forholder seg til intensjonen og meningen med ordningen «fritt behandlingsvalg».

For ordens skyld så opplyses det om at en plass på Fritt behandlingsvalg koster mellom 1/3 og halvparten av hva en døgnplass på et DPS koster. Om ventetider og kriterier på helsenorge finner du ved å klikke på følgende lenke: https://minhelse.helsenorge.no/velg-behandlingssted/behandlingssteder

Velg
1) Behandling: Psykisk helse
2) Behandlingssted: Private med avtale 
Skroll deg ned til: Recoveryakademiet AS, avdeling Hurdalsjøen Recoverysenter,
hvor du finner diagnosekriterier fra HELFO og ventetider

 

Rettighetsvurdering
Det enkelte sykehuset dekker kostnadene gjennom et gjestepasientoppgjør, når rettighetsvurdering er et faktum.
Ring til de som svarer angående Fritt behandlingsvalg, hvis du får problemer med å få en rettighetsvurdering for døgnbehandling:

Telefon: 800 50 004

Kontaktdata for Recoveryklinikkene: Hurdalsjøen Recoverysenter

Benytt vårt kontaktskjema for nærmere informasjon: https://recoveryakademiet.no/kontakt/