Kontakt for mer informasjon angående innsøking til  Ung Recovery

Områdeleder Ung Recovery

Helle Strand Molund

E-postadresse: Helle.strandmolund@recoveryakademiet.no

Mobil: 958 20 936