Et historisk tilbakeblikk

Recoveryakademiet(RA) bygger videre på tidligere virksomhet, blant annet gjennom Helseforetaket Incita. Det ble etablert i 2007 av en gruppe gründere med helsefaglig bakgrunn og erfaring fra det å drive private helsetjenester. Selskapets visjon har hele tiden vært å videreutvikle Helseforetaket. Sykehjem var en del av foretakets drift til mai 2019.

I pressemeldingen av 22. mai 2019 etter salget sto det blant annet:
– Administrerende direktør i Incita, Ole Andreas Underland, sier han er veldig fornøyd med å selge Incita sine sykehjem til det Norskeide omsorgsselskapet Skaar omsorg.
«Avtalen med Skaar Omsorg anser vi å være veldig bra for oss og strategisk viktig for framtidens private sykehjemsmarked. Sykehjemmene Valstad og Bøn har mere enn 50 års historie som leverandører av sykehjemsplasser med høy kvalitet og har vært selve grunnmuren i Helseforetaket Incita.»

Recoveryakademiet vil fortsette å yte helse- og velferdstjenester, primært til det offentlige, som et supplement til kommunale helse- og omsorgstjenester eller statlige spesialisthelsetjenester. Vi bygger videre på mer enn 50 års erfaring, og gir tilbud til en rekke forskjellige pasient- og brukergrupper.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), ble etablert i 2010, noe som førte til at Incita ansatte flere med helsefaglig kompetanse. Ansettelse av psykologer og leger er viktig kompetanse, som en del av helseforetaket sin faglige profil og utvikling.

Ved etableringen av ordningen «fritt behandlingsvalg» ble det naturlig for helseforetaket å videreutvikle tilbudet. Vi fikk godkjenning som psykiatrisk sykehus med anledning til å ha pasienter på tvang, som er et nisjetilbud med 4 plasser. Erfaringer med gode pasientforløp, for pasienter med alvorlige psykiske helseproblemer som responderer så godt på vår tilnærming at tvangsvedtak blir avsluttet, er svært tilfredsstillende.

Fra sak i bladet psykisk helse (juni 2019): Tvang: 18 år og ulovlig tvangsmedisinert i to år

– Han har fortsatt diagnosen schizofreni, men nå har han det bedre. For eksempel snakker han igjen, forteller moren til «Marius» (18). Etter to år er det slutt på tvungen medisinering med antipsykotiske legemidler.

Hele saken finner du her.

Se mer om vår recoverytilnærming her.

Oppstart av Incita (2007)
Incita ble startet av Ole Andreas Underland sammen med tidligere kolleger i 2007 med base i det som i dag er Hurdalsjøen Recoverysenter. Bygningen sto ferdig for 55 år siden og har hele tiden vært benyttet til varierte helseformål. Ola Roald Arkitekter har tegnet et spennende og fremtidsrettet bygg til denne tomten.

Se videoopptak fra et arrangement på Hurdalsjøen Recoverysenter fra 3. oktober 2019, blant annet med opptak av presentasjonen av de nye fremtidsrettede byggene her.

Etter år med vekst, vekslende tilbud og ulike pasientgrupper har vi nå funnet en modell som er både fremtidsrettet og attraktiv, som drives med Recoveryakademiet som paraply for tjenester til kommuner og spesialisthelsetjenesten. Tjenestene drives gjennom Recoveryklinikkene ved Hurdalsjøen Recoverysenter, Recoverylandsbyer, Recoverypilotene og Ung Recovery.

Vi vekker interesse i inn- og utland, og er attraktive ved at vi rekrutterer godt fra alle faggrupper. I tillegg har vi studenter i praksis fra flere høgskoler. Vi har et samarbeid om Recoveryundervisning ved Høgskolen Innlandet.

Konsentrasjonsleirer, Hurdal og prosesser for livsmestring – en historie

Aaron Antonovsky (1923-1994), var en israelsk-amerikansk sosiolog og akademiker, kjent for sin forskning på 70-tallet om forholdet mellom stress, helse og velvære. Antonovsky utførte en studie der han undersøkte hva som gjorde det mulig for en gruppe jødiske kvinner, som hadde overlevd de mest ekstreme fysiske og psykiske belastninger i tyske konsentrasjonsleirer, å kunne leve normale liv etter krigen med god mental helse.

Det ble i samme tidsperiode gjennomført en handel i Hurdal. Erling Ruud var lokal gårdseier og gründer av Hurdal Treindustri, og i 1970 bestemte han seg for å selge virksomheten til Mathiesen Eidsvold Værk. Det var tøffe tider i treindustrien, et stort ansvar med mange ansatte, og Ruud bar selv på en belastning etter å ha blitt arrestert av tyskerne i desember 1943 og sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen, hvor han var frem til freden kom i mai 1945.

En del av handelen var et «makeskifte», en byttehandel hvor Ruud fikk eierskap til en 30 dekar stor skogstomt på østsiden av Hurdalsjøen. Etter krigen hadde Ruud tilbragt tid ved Solborg på Jevnaker, et rekreasjonshjem ledet av legen Einar Lundby, som var en kjent forkynner og sjelesørger. Han var blant annet en aktiv pådriver for opprettelsen av Modum Bads Nervesanatorium. Lundby ble en venn og inspirator for Ruud, og Ruud bestemte seg for å etablere et rekreasjonshjem på tomten ved Hurdalsjøen.

7. juni 1975 ble Hurdal Rekreasjonshjem åpnet. Ruud hadde selv ingen bakgrunn fra helsesektoren, men han hadde et sterkt engasjement for medmennesker. Gjennom hans personlige erfaringer med rekreasjon og søken etter hvordan han kunne oppnå livsmestring på tross av egne utfordringer, som følge av oppholdet i konsentrasjonsleir, dannet han et tankesett om hvilke faktorer som var viktige for mennesker som trenger «hjelp til å finne seg selv».

Naturen var grunnlaget, og stedets vakre beliggenhet ved Hurdalsjøens bredd med umiddelbar tilgang til den fantastiske naturen i Hurdal, var en viktig del av Ruuds visjon om å skape et rekreasjonshjem med et aktivt miljø i kontakt med naturen.

Erling Ruuds engasjement for samfunnet og medmennesket, og hans tanker rundt helsefremmende aktiviteter i nærhet til naturen lever videre i dag ved Hurdalsjøen Recoverysenter, hånd i hånd med prinsippene til Aaron Antonovsky.

Recoveryakademiet har dermed en lang historie med det som i dag kan betegnes som Recoverytilnærming.