Illness Management & Recovery (IMR)

IMR er et strukturert og kunnskapsbasert behandlingsprogram om livsmestring. Behandlingsprogrammet skal hjelpe personer med psykiske helseproblemer til å utvikle personlige strategier for livsmestring og å komme i kontakt med egne motstandsressurser. Metoden benytter motiverende teknikker med pedagogiske og kognitive strategier, og programmet fokuserer blant annet på å hjelpe personer til å sette seg personlige recoverymål og finne strategier for å oppnå disse i hverdagen.

Den røde tråden i IMR er arbeid med personlige recoverymål:

-Deltakerne setter seg delmål og jobber steg for steg mot egne recoverymål

-Deltakerne fokuserer på noe de ønsker som er meningsfullt for dem

-Noen moduler rettes direkte mot recoverymålet. Andre moduler vil støtte arbeidet med recoverymål fordi de kan være til hjelp for å håndtere symptomer og bygge ferdigheter.

Metoden bygger på 11 moduler som igjen består av ulike emner.  Det er hensiktsmessig at alle starter med modul 1 (Recoverymål), som har som målsetting at hver enkelt setter opp personlige recoverymål. IMR kan gjennomføres individuelt eller i grupper. Vi har valgt å gjennomføre dette i grupper, noe vi ser fungerer svært godt. Gruppene holdes daglig. Det tar 10-12 uker å komme seg igjennom IMR-modulene hos oss.

Hovedtema for modulene:

Modul 1: Individuell mestring og tilfriskning, blant annet personlige mål. Denne modulen gjøres individuelt med terapeut.

Øvrige 10 moduler skjer i gruppe.

Modul 2: Nyttige fakta om psykiske lidelser

Modul 3: Nyttige fakta om ruslidelser

Modul 4: Stress- sårbarhetsmodellen

Modul 5: Mestre stress

Modul 6: Bygge sosial støtte

Modul 7: Effektiv bruk av medisiner (Hurdalsjøen Recoverysenter arbeider med lokal tilpasning, slik at nedtrapping også kommer med).

Modul 8: Mestre vedvarende symptomer

Modul 9: Sunn livsstil

Modul 10: Lage en plan for å forebygge tilbakefall (Serviceplan)

Modul 11: Få hjelp til dine behov i den norske helsetjenesten

 

Gjennom IMR programmet oppmuntrer vi deltagerne til å hente frem sine indre drivkrefter og sette seg personlige recoverymål. Den indre motivasjonen er «motoren» i målarbeidet, da det er den som sørger for at du prioriterer deg selv og det du ønsker å oppnå. Å ha en klar visjon om hva man ønsker seg og ikke minst hvorfor legger grunnlaget for å jobbe seg tilbake til en hverdag med mer mening. Målarbeidet er personlig og en viktig prosess hvor den grunnleggende Recoverytanken står sterkt. Hva er viktig for deg? Det kan være lett å oppfatte forventninger fra familie, samfunnet eller venner, som gjør det vanskelig å være tro mot seg selv. Mange av deltagerne i IMR bruker mye tid på refleksjonsarbeid før de endelig finner sin kurs og setter seg et mål som de kjenner tilstrekkelig eierskap til.
Å definere sine egne mål og jobbe mot oppnåelse er utfordrende, tøft og de fleste opplever å «trå litt feil» på veien. Vi jobber som et team i IMR-gruppene og heier hverandre frem, deler opp og nedturer. Den største jobben er derimot å utfordre seg selv, ta eierskap i eget liv og våge å gå for sine drømmer. Også når man opplever å feile. Uavhengig av diagnose eller psykiske problemer mener vi at ALLE sitter på ressurser og personlige egenskaper som bør og kan brukes, slik at den enkelte opplever mestring og et mer meningsfylt liv.

Det er et mål at den enkelte deltaker lager sin personlige serviceplan. Den vil blant annet sier noe om hva de skal gjøre ved eventuelle problemer og om hva slags behandling de da eventuelt ønsker seg. Serviceplanen kan deles ut til nettverket, både det profesjonelle og personlige.

Tone Winnem, leder for Recoverypilotene ved Hurdalsjøen Recoverysenter
delte sin egenerfaring som deltaker i IMR-gruppe i februar 2020, og du finner det ved å klikke deg inn her.

IMR-nettverkets nettside finner du her.

Hør gjerne radiointervju i NRK-programmet EKKO om IMR fra Hurdalsjøen Recoverysenter om IMR som psykiatriens svar på Grete Roede
Episodebeskrivelse fra EKKO:

Tone har hatt stemmer i hodet helt siden hun var barn. Stemmer som forteller henne at hun ikke er god nok og at hun ikke duger til noe. Nå har hun møtt en ny behandlingsmetode som kan bli framtida for mange med psykiske lidelser. En 11-trinnsrakett som gjør deg i stand til å mestre livet bedre, og nå dine mål. Metoden beskriver hun som psykiatriens svar på Grete Roede.

Innhold i podcast er også inkludert om: IMR – En evidensbasert behandlingsmetode Kristin S. Heiervang, psykolog PhD, forsker Ahus FoU psykisk helsevern. Til Podcast