Om Oss

Møt ledelsen og nøkkelpersonell

Ole Andreas Underland

Administrerende direktør

Mobil: 916 06 070

Tom Øystein Liudalen

Fag- og bemanningsansvarlig, Recoveryakademiet
Områdeleder Hurdalsjøen Recoverysenter

Mobil: 402 90 577

Sinisa Gavric

Områdeleder administrasjon
Hurdalsjøen Recoverysenter

Mobil: 473 35 849

Ann Kristin Larsen

Administrasjonssekretær

Mobil: 911 16 208

Tone Winnem

Leder Recoverypilotene

Mobil: 941 79 307

Morten Nordmo

Økonomiansvarlig Recoveryakadmiet
Områdeleder Ørmen Recovery

Mobil: 915 97 115

Thomas Fjellestad

Områdeleder
Hurdalsjøen Recoverylandsby

Mobil: 952 43 291

Jørn Høie

Virksomhetsleder
Arbeid og inkludering

Mobil: 959 64 840

Jon E. Johnson

Kontrakts- og inntaksansvarlig

Mobil: 917 13 437

Helge Homb

Områdeleder Stensbyhagen Recoverybasert borettslag

Mobil: 950 32 202

Christian Madsen

Eiendomsansvarlig

Mobil: 920 18 222

Helle Strand Molund

Områdeleder
Ung Recovery

Mobil: 958 20 936

Randi Olsby

Områdeleder
Skjeppsjøen bo- og omsorgssenter

Mobil: 413 33 558

June Dypdalen

Enhetsleder
Mindre enheter

Mobil: 994 34 378

Monica Erlandsen

Kvalitetsleder Recoveryakademiet
Enhetsleder Ørmen Recovery

Mobil: 974 32 626