Om Oss

Møt ledelsen og nøkkelpersonell

Ole Andreas Underland

Administrerende direktør

Mobil: 916 06 070

Tom Øystein Liudalen

Fag- og bemanningsansvarlig

Mobil: 402 90 577

Heidi Sollie

Områdeleder Hurdalsjøen Recoverysenter

Mobil 906 56 766

Ann Kristin Larsen

Administrasjonssekretær

Mobil: 911 16 208

Tone Winnem

Leder Recoverypilotene

Mobil: 472 86 546

Morten Nordmo

Økonomiansvarlig Recoveryakadmiet
Områdeleder Ørmen Recovery

Mobil: 915 97 115

Thomas Fjellestad

Områdeleder
Hurdalsjøen Recoverylandsby

Mobil: 952 43 291

Jørn Høie

Virksomhetsleder
Arbeid og inkludering

Mobil: 959 64 840

Jon E. Johnson

Kontrakts- og inntaksansvarlig

Mobil: 917 13 437

Helge Homb

Områdeleder
Stensbyhagen Recoverybasert borettslag
og Mindre enheter

Mobil: 950 32 202

Siw Margrethe Fruseth

Områdeleder Hurdalsjøen Recoverysenter

Mobil: 906 56 766

Helle Strand Molund

Områdeleder
Ung Recovery

Mobil: 958 20 936

Randi Olsby

Områdeleder
Skjeppsjøen bo- og omsorgssenter

Mobil: 413 33 558

Monica Erlandsen

Kvalitetsleder Recoveryakademiet
Enhetsleder Ørmen Recovery

Mobil: 974 32 626