Om Oss

Møt ledelsen og nøkkelpersonell

Ole Andreas Underland

Administrerende direktør

Mobil: 916 06 070

Tom Øystein Liudalen

Daglig leder
Spesialisthelsetjenesten

Mobil: 402 90 577

Heidi Sollie

Virksomhetsleder Hurdalsjøen Recoverysenter

Mobil 906 56 766

Ann Kristin Larsen

Administrasjonssekretær

Mobil: 911 16 208

Tone Winnem

Leder Recoverypilotene

Mobil: 472 86 546

Morten Nordmo

Økonomiansvarlig Recoveryakadmiet

Mobil: 915 97 115

Thomas Fjellestad

Virksomhetsleder og inntaksansvarlig
Bo- og omsorg

Mobil: 952 43 291

Jørn Høie

Virksomhetsleder
Arbeid og inkludering

Mobil: 959 64 840

Monica Erlandsen

Virksomhetsleder
Recoveryakademiet
Ørmen Recovery

Mobil: 974 32 626

Helge Homb

Virksomhetsleder
Stensbyhagen Recoverybasert borettslag
og Mindre enheter

Mobil: 950 32 202

Siw Margrethe Fruseth

Virksomhetsleder Hurdalsjøen Recoverysenter

Mobil: 906 56 766