Recoveryklinikkene

Spesialisthelsetjeneste ved Hurdalsjøen Recoverysenter

Recoveryklinikkene, som består av Hurdalsjøen Recoverysenter (HRS) og avd. Haraldvangen, er Recoveryakademiets spesialisthelsetjeneste. Her tilbyr vi medikamentfri behandling og eventuell hjelp til nedtrapping av medikamenter.

Målet vårt er å hjelpe mennesker med psykiske helseproblemer gjennom en recoveryorientert tilnærming til å leve gode og selvstendige liv uten unødvendig eller overdreven bruk av medikamenter.

Hurdalsjøen Recoverysenter

Haraldvangen

Medikamentfri behandling

Vårt virkemiddel er å møte det enkelte menneske med respekt og forståelse av deres situasjon, og så langt som mulig, av deres historie og hvorfor situasjonen er blitt slik den er. Alle mennesker er forskjellige og all hjelp og støtte tilpasses individuelt, innenfor de rammene vi har. Dette spesialisthelsetjenestetilbudet ved Hurdalsjøen Recoverysenter ble startet i 2015.

Spesialistkompetanse

Behandlingsansvarlige ved Recoveryklinikkene er psykiater eller psykolog, som gir en individuelt tilpasset oppfølging. Vår avdelingsoverlege og psykiater, Mohammad Yousaf, har erfaring fra oppstarten i 2015 med medikamentfri behandling og nedtrapping av legemidler. 
Se gjerne videoopptak fra et Recoveryseminar arrangert 11. juni 2019, om nedtrappingsutfordringer ved bruk av legemidler av  Mohammad Yousaf, avdelingsoverlege og psykiater ved  Hurdalsjøen Recoverysenter. 

Tre hovedpilarer

Våre tre hovedpilarer i behandlingen, er sunt kosthold, Illness Managemeny Recovery (IMR) og fysisk aktivitet. IMR og fysisk aktivitet gjennomføres i grupper.  

 I IMR er første modul individuell, mens de øvrige gjennomføres i grupper. Fysisk trening legges opp som en felles aktivitet, men hver enkelt tar det i sitt eget tempo og utvikler seg fra sitt eget ståsted.

Illness Mangement & Recovery (IMR)

Illness Management & Recovery (IMR) er et strukturert og kunnskapsbasert behandlingsprogram om recovery og livsmestring. Behandlingsprogrammet skal hjelpe personer med psykiske helseproblemer til å utvikle personlige strategier for livsmestring og å komme i kontakt med egne ressurser. Metoden benytter motiverende teknikker med pedagogiske og kognitive strategier. Det er viktig at alle setter seg sine personlige recoverymål, og får støtte til å finne strategier for å nå målene i hverdagen.

Gruppene drives daglig i ukedagene. Det tar 10-12 uker å komme igjennom IMR-modulene hos oss. Mer om IMR finner du her.

Sunt kosthold

Kosthold er forbruket av matvarer over en viss periode. Ernæring er faget som beskriver kroppens behov for energi og næringsstoffer. Det sier noe om hvordan disse fordøyes og omsettes i kroppen vår.

For å opprettholde normal kroppsfunksjon er det nødvendig med et tilstrekkelig inntak av alle næringsstoffene vi har behov for gjennom kosten. Kosthold og ernæring er avgjørende for helsa vår.

Derfor legger vi stor vekt på et sunt kosthold.

Vi serverer fire måltider hver dag, som skal stimulere til at den enkelte bevisstgjøres i å ta sunne og ernæringsmessig riktige valg. Maten som serveres tar utgangspunkt i helsedirektoratets kostråd, som du finner lenke til her.

Fysisk aktivitet

Se eget pkt lenger ned.

Erfaringskompetanse

Erfaringskompetanse er også et bærende element i en recoveryorientert tilnærming. Vi har god tilgang på medarbeidere med egne livserfaringer og legger vekt på å nyttiggjøre deres erfaringskompetanse i kombinasjon med helsefaglig utdannet personale på alle nivåer. IMR-gruppene er arenaer hvor personalet kan bidra med pårørende- og egenerfaring med psykiske helseproblemer. Det gjøres også ellers er når det er relevant og naturlig å gjøre det. 

Et fullverdig tilbud for mennesker med psykiske helseproblemer må derfor ha som grunnleggende prinsipp å være lydhør og ydmyk for den enkeltes egenvurdering av behov for hjelp og bistand.

Hvis konklusjonen er at man er i behov av medikamentell hjelp er det et mål å finne laveste effektive dosering og at personen selv kjenner seg komfortabel med den planen som lages. Det aller viktigste er å sikre at vi som skal hjelpe makter å trygge den som sliter.

Brukt riktig, kan medikamenter være viktige hjelpemidler også ved psykiske helseproblemer, men det er viktig å være klar over at ikke alle mennesker responderer positivt på medikamentell behandling. Mange opplever at det ikke er til hjelp. Andre opplever at bivirkningene er verre enn symptomene de var ment å dempe. Vi har erfaring med at mange makter å finne sin vei gjennom psykiske helseproblemer, også psykose, ved bruk av ulike former for sunne mestringsstrategier og gjennom å styrke egne motstandsressurser.

Vi har som mål at vi aldri gir opp og at vi alltid holder av deg uansett hvordan dine psykiske helseproblemer kommer til uttrykk. Vi anerkjenner at det ikke finnes en enkelt fasit som gjelder for alle.

Ønsker du å forsøke medikamentfri behandling, legger vi til rette for dette, og vi vil alltid vurdere forsvarligheten sammen med deg.

Behandling ved Hurdalsjøen Recoverysenter kan du få ved hjelp av en rettighetsvurdering og ordningen fritt behandlingsvalg. Mer om fritt behandlingsvalg finner du under innsøking her

Erfaringskompetanse

Fysisk aktivitet Hurdalsjøen Recoverysenter

Vi oppfordrer alle pasienter og ansatte til deltagelse, og vi vil være behjelpelige med å gi en god innføring i aktivitetene, samt hjelp til dosering av deltagelsen i startfasen!

Fysisk aktivitet

Vi benytter fysisk aktivitet som behandling. Det brukes til forebygging og endring av livsstilsykdommer som ofte er tilleggsplager ved psykiske problemer. Treningen vil også bidra positivt til å opprettholde en ukesrytme med jevn belastning, og fungere som en brobygger over i en arbeidsrettet hverdag.

Er en form for hjertetrening hvor den enkelte ut ifra eget ståsted går/løper i motbakke. Økten gjennomføres ved at vi går hurtig/løper i motbakke 4 min, så 4 min ned, dette gjentas 4 ganger før felles avslutting. Dette er den aktiviteten som gir størst helsemessig dokumentert effekt.

4 X friskere bidrar til:

 • Bedre fysisk helse/sterkere hjerte
 • Bedre mental helse og økt søvnkvalitet
 • Dokumentert reduksjon av livsstilsykdommer
 • Reduksjon av medisiner
 • Sosialt samvær
 • Økt metabolisme/stimulere produksjon av kroppens «lykkehormoner».
 • Enklere hverdag

Lenke til foredrag 11.06.2019 om fysisk aktivitet og psykisk helse ved Jan Hoff, professor NTNU St. Olavs Hospital. Videoopptak: https://vimeo.com/344148960

Gjennomføres ukentlig i varierende skogsterreng med stor grad av variasjon på innhold og varighet. Deltagere må smøre egen matpakke under frokosten og tar med eget drikke. Påkledning etter vær og føre. Vi tenner bål når tillat.

Turer i skog og mark bidrar til:

 • Bedre mental og fysisk helse
 • Mestringsfølelse
 • Sosialt samvær
 • Ro og refleksjon
 • Opplevelser

Treningsprogram hvor fokus er trening med egenvekt, hvor store muskelgrupper som gir størst dokumentert helsegevinst er i fokus.

Styrketrening bidrar til:

 • Reduksjon av fysiske smerter
 • Endring av kroppsmasse
 • Bedret selvbilde
 • Sterkere skjelett/benvev
 • Bedre balanse
 • Enklere hverdag

Avspenning, bevegelighet og kjerne styrke i en rolig atmosfære, hvor hver enkelt tilpasser deltagelsen til egen kropp. Stort fokus på pust og tilstedeværelse gir god fysisk og psykisk helsegevinst.

Yoga bidrar til:

 • Avspenning og indre ro
 • Forbedret søvn
 • Bidrar til økt mestringsfølelse
 • Tilstedeværelse i egen kropp og sinn
 • Bevisstgjøring av pust med ulike teknikker
 • Økt fysisk bevegelighet og mental balanse

Lekpreget, sosial aktivitet med ball, som bidrar til:

 • Glede, mestringsfølelse og samhold i gruppe
 • Bedret koordinasjon og balanse
 • Sterkere benvev/skjelett

Kontaktdata for Recoveryklinikkene: Hurdalsjøen Recoverysenter

Hurdalsjøen Recoverysenter, Haugnesvegen 7, 2090 Hurdal.

Adressen over benyttes til alt inntak rundt fritt behandlingsvalg.

Telefonnummer vakttelefon Hurdalsjøen Recoverysenter: 414 13 577  (kl 08.00-22.00)

Telefonnummer vedrørende inntak og andre spørsmål er bemannet daglig fra kl 08.00 – 22.00: 902 29 102

Avd. Haraldvangen, 2090 Hurdal  

Vakttelefon: 906 56 764 (kl 08.00 – 22.00).

Navn på områdelederne, døgn ved Hurdalssjøen Recoverysenter og døgn avd. Haraldvangen

Siw Margrethe Fruseth og Heidi Sollie
Begge med telefonnummer: 906 56 766.

Bruk gjerne vårt kontaktskjema ved skriftlige henvendelser: https://recoveryakademiet.no/kontakt/