Recoverylandsbyer

Recoveryakademiet har flere steder med tiltak til kommunehelsetjenester med bo- og omsorgstilbud til mennesker med rus- og eller psykiske helseproblemer og til personer med psykisk utviklingshemming.

Hurdalsjøen Recoverylandsby

Når du kommer til Hurdalsjøen Recoverylandsby (HRL) vil du få tildelt det vi kaller for en primærgruppe bestående av en primær- og sekundærkontakt. De vil fungere som ditt støtteapparat under oppholdet. Personalet som jobber her består av sykepleiere, vernepleiere og miljøassistenter. Dette er mennesker med ulik bakgrunn og livserfaring, som vi tror og håper du vil få gode opplevelser med.

Tidsrammen for oppholdet ditt vil avhenge av din tilstand, samt behov for bistand. Dette avtaler vi sammen med din bydel/kommune.

Du får du din egen leilighet. Det er 8 boliger tilgjengelige, 4-roms, 3-roms og 2-roms. De er vanligvis delvis møblerte og du har muligheten til å møblere og innrette deg slik du vil.

Hurdalsjøen Recoverylandsby (HRL) er et bo- og omsorgstun, og den største enheten innenfor bo- og omsorg. Vi har tilbud til deg over 18 år, med utfordringer innenfor rus og psykisk helse samt psykisk utviklingshemming. Vi begynner med vår tilnærming som helsepersonell – å møte deg på det stedet i livet du befinner deg, vise deg omsorg og bistå deg med dine behov. Vi ønsker å bli kjent med deg og din livshistorie, slik at vi som helsepersonell lettere kan forstå dine utfordringer. Sammen kan vi finne løsninger og lage tiltak for å oppnå dine mål.

Vi benytter en tilnærming som kalles for IMR som står for Illness Management & Recovery (IMR), som er et verktøy for deg og dine behov, som kan hjelpe deg med å få det bedre. Mer om IMR
Vi har også fysisk aktivitet, blant annet med 4xFriskere og andre aktiviteter.

Er en form for hjertetrening hvor den enkelte ut ifra eget ståsted går/løper i motbakke. Økten gjennomføres ved at vi går hurtig/løper i motbakke 4 min, så 4 min ned, dette gjentas 4 ganger før felles avslutting. Dette er den aktiviteten som gir størst helsemessig dokumentert effekt.

4 X friskere bidrar til:

 • Bedre fysisk helse/sterkere hjerte
 • Bedre mental helse og økt søvnkvalitet
 • Dokumentert reduksjon av livsstilsykdommer
 • Reduksjon av medisiner
 • Sosial samvær
 • Økt metabolisme/stimulere produksjon av kroppens «lykkehormoner».
 • Enklere hverdag

Lenke til foredrag 11.06.2019 om fysisk aktivitet og psykisk helse ved Jan Hoff, professor NTNU St. Olavs Hospital. Videoopptak: https://vimeo.com/344148960

Gjennomføres ukentlig i varierende skogsterreng med stor grad av variasjon på innhold og varighet. Deltagere må smøre egen matpakke under frokosten og tar med eget drikke. Påkledning etter vær og føre. Vi tenner bål når tillat.

Turer i skog og mark bidrar til:

 • Bedre mental og fysisk helse
 • Mestringsfølelse
 • Sosialt samvær
 • Ro og refleksjon
 • Opplevelser

Individuell tilpasset treningsprogram hvor fokus er trening med egenvekt, hvor store muskelgrupper som gir størst dokumentert helsegevinst.

Styrketrening bidrar til:

 • Reduksjon av fysiske smerter
 • Endring av kroppsmasse
 • Bedret selvbilde
 • Sterkere skjelett/benvev
 • Bedre balanse
 • Enklere hverdag

Avspenning, bevegelighet og kjerne styrke i en rolig atmosfære, hvor hver enkelt tilpasser deltagelsen til egen kropp. Stort fokus på pust og tilstedeværelse gir god fysisk og psykisk helsegevinst.

Yoga bidrar til:

 • Avspenning og indre ro
 • Forbedret søvn
 • Bidrar til økt mestringsfølelse
 • Tilstedeværelse i egen kropp og sinn
 • Bevisstgjøring av pust med ulike teknikker
 • Økt fysisk bevegelighet og mental balanse

Lek preget sosial aktivitet med ball i gymsalen på Hurdalsjøen Recoverylandsby. Ballspill bidrar til:

 • Glede, mestringsfølelse og samhold i gruppe
 • Bedret koordinasjon og balanse
 • Sterkere benvev/skjelett

Vi samarbeider tett med dine kontakter i helseapparatet og eventuelle andre, som for eksempel fastlege, DPS, NAV, verge og pårørende. Det er vanlig å ha 1-2 møter med våre samarbeidspartnere og oppdragsgivere i året, slik at alle parter er samstemte og kan tilby deg best mulig oppfølging. Du er selvfølgelig med på disse møtene og kan komme med dine synspunkter og tilbakemeldinger.

Som ny beboer har du kanskje flere spørsmål. Denne informasjonen er ment som veiledende for deg og vi håper du finner svar på det du lurer på. Er det noe annet du lurer på etter å ha lest denne informasjonen er det bare å spørre oss ansatte.

Ørmen Recovery, Fredrikstad

Et bo- og omsorgstilbud som ble startet opp i 2020. Leilighetene ligger landlig til i et område med spredt gårdsbruk og boligbebyggelse. Tilbudet er til personer over 18 år med rus- og eller psykiske helseproblemer og til personer med psykisk utviklingshemming.

Beboere får tildelt en primærgruppe bestående av en primær- og sekundærkontakt. De vil fungere som ditt støtteapparat under oppholdet. Personalet jobber tverrfaglig og består blant annet av sykepleiere, vernepleiere og miljøassistenter. Dette er mennesker med ulik bakgrunn og livserfaring, som vi tror og håper du vil få gode opplevelser med.

Tidsrammen for oppholdet ditt vil avhenge av din tilstand, samt behov for bistand. Dette avtaler vi sammen med din bydel/kommune.

Tilbudet er, som nevnt, til personer over 18 år. Vi begynner med vår tilnærming som helsepersonell – å møte deg på det stedet i livet du befinner deg, vise deg omsorg og bistå deg med dine behov. Vi ønsker å bli kjent med deg og din livshistorie, slik at vi som helsepersonell lettere kan forstå dine utfordringer. Sammen kan vi finne løsninger og lage tiltak for å oppnå dine mål, innenfor de rammene vi har.

Vi benytter Illness Management Recovery (Individuell mestring og tilfriskning). IMR er et verktøy for deg og dine behov, som kan hjelpe deg med å få det bedre. Mer om IMR
Vi har også fysisk aktivitet, blant annet med 4xFriskere og andre aktiviteter.

Inntak skjer via avtaler med kommuner. Se her for nærmere kontaktdata: 
Recoverylandsbyene – Recovery Akademiet

Stensbyhagen Recoverybaserte Borettslag

Stensbyhagen Recoverybaserte borettslag ligger på Minnesund i naturskjønne omgivelser med gode turmuligheter og kort vei til offentlig kommunikasjon. Individuelt, tverrfaglig bo og omsorgstilbud på høyt faglig nivå til voksne med samtidig avhengighetsproblematikk og psykiske lidelser (ROP-lidelser). Sentralt er individuell tilnærming og brukermedvirkning.

 • IMR metodikk (Mer om IMR her)
 • Sunt kosthold
 • Strukturert miljøterapi
 • Koordinering og samhandling med samarbeidende instanser

Organisering og bemanning

Områdeleder for Stensbyhagen rapporterer til administrerende direktør.
Driften ledes på døgnbasis av funksjonen miljøleder på dagtid samt personell i medleverturnus som rapporterer til områdeleder.

Miljøpersonale utgjør det vesentligste av enhetens bemanning. D.v.s. miljøterapeuter, miljøarbeidere og miljøassistenter.  Faggruppene er hovedsakelig:

 • Sykepleiere med og uten videreutdanning
 • Vernepleiere med og uten videreutdanning
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Hjelpepleiere/helsefagarbeidere med og uten videreutdanning
 • Enheten vektlegger å ha ansatte med erfaringskompetanse.

I tillegg til miljøpersonalet yter flere behandlere/spesialister tjenester til beboerne. Psykiater, psykolog og lege er en del av et tverrfaglig team ved Recoveryakademiet og koordinerer sine tjenester ved Stensbyhagen i samråd med områdeleder og miljøpersonale.

Vakttelefon: 919 16 708

I tillegg til Recoverylandsbyene har vi flere mindre boliger der det bor personer med behov for å bo i mindre enheter. Disse har vi i landlige omgivelser med store grøntområder og fine turmuligheter. Tilbudet er recoverybasert og vi er alltid opptatt av hver enkelt person sine ressurser. For de som bor i enhetene er det viktig å finne aktiviteter og oppgaver som er meningsfulle.

Det arbeides ut i fra de samme recoveryprinsippene som ved recoverylandsbyene.