Recoverypilotene

Recoveryakademiet har fra oktober 2018 satset på Recoverypiloter.

Pilotene har vært pasienter ved Hurdalsjøen Recoverysenter. De har en unik innsikt og erfaring om recovery, basert på egne psykiske helseproblemer og utfordringer knyttet til recoveryprosesser og det å bruke egne motstandsressurser.

Å være pilot i eget liv kan oppnås på flere måter. Det skjer blant annet gjennom daglig å gå igjennom det som er viktig for en selv.

Det er viktig:

  • Å være åpen for å høre hvilke erfaringer andre har hatt og bruke det som inspirasjon for sin egen recoveryprosess
  • Gradvis å sette seg egne mål det er mulig å oppnå

Alt er mulig med aktiv jobbing for å nå sine mål. Vi jobber for at de som har blitt rekruttert som piloter gjennom frivillig arbeid, skal kunne ha en aktiv hverdag. Pilotene blir tilbudt å drive med ulike arbeidsoppgaver innenfor foretaket. Vi sørger for at oppgavene blir meningsfylte og overkommelige, slik at den enkelte kan kjenne på god livsmestring i hverdagen.

Pilotene har ulike oppgaver ved Hurdalsjøen Recoverysenter og i Recoverylandsbyene. Noen av pilotene får muligheter til å ta fagbrev og kan kobles til arbeidsplasser ute i samfunnet.

I Recoveryakademiet legger vi til rette for våre piloter, slik at de skal få muligheter til å komme tilbake til eller komme inn i det ordinære arbeidslivet. En del av vår recoveryorienterte tilnærming er at det skal bli mulig å vokse med arbeidsoppgaver.

Med et fagbrev vil det være enklere å få arbeid ute i samfunnet. Det gis muligheter for tilrettelagt praksis og teori hånd i hånd, slik at et fagbrev blir oppnåelig.

Pilotene  holder foredrag om egne recoveryprosesser, og avtale om det gjøres gjennom leder for recoverypilotene, Tone Winnem. Hun kan kontaktes på e-post: tone.winnem@recoveryakademiet.no og mobilnummer: 472 86 546 

Recoverypilotene arrangerte et recoveryseminar 11. juni 2019. Recoverypilotene Ingunn Victoria Øye og Tonje Karna Finsås holdt foredrag. Recoverypilotene Maria Totlandsdal og Tonje Karna Finsås bidro i panelet. Videoopptak fra dagen finner du på WSO – We Shall Overcome sin nettside:
Hurdalsjøen Recoverysenter og Recoverypilotene

Amaliedagene 2019, foredrag ved leder for Recoverypilotene, Tone Winnem og recoverypilot William Liknes på WSOs Vimeokanal:
Recoverypilotene ved Hurdalsjøen Recoverysenter

Hurdalmagasinet 2019/2020 PDF av intervju med tittel:
Pilot i eget liv i Hurdalmagasinet 1-2019 

Intervju i EKKO fra Hurdalsjøen Recoverysenter om IMR

Episodebeskrivelse fra EKKO

Tone har hatt stemmer i hodet helt siden hun var barn. Stemmer som forteller henne at hun ikke er god nok og at hun ikke duger til noe. Nå har hun møtt en ny behandlingsmetode som kan bli framtida for mange med psykiske lidelser. En 11-trinnsrakett som gjør deg i stand til å mestre livet bedre, og nå dine mål. Metoden beskriver hun som psykiatriens svar på Grete Roede.

Innhold i podcast er også inkludert om:

IMR – En kunnskapsbasert behandlingsmetode Kristin S. Heiervang, psykolog PhD, forsker Ahus FoU psykisk helsevern

Til Podcast