Recoveryskolen

Vi samarbeider med Høgskolen Innlandet om en Recoveryskole. Det blir tilbud om videre­utdanning i recovery innen psykisk helse.

Ansatte i Recovery­akademiet tar i tillegg undervisningsoppdrag fra universiteter, høgskoler og andre. Vi tar også imot studenter.