Ung Recovery

Bo- og omsorgsenheter, som ligger landlig til på Øvre Romerike.

Målet er at vi skal gi hvert enkelt barn en meningsfull og utviklende hverdag – med fokus på ressurser og potensial hos den enkelte. På denne måten ønsker vi å skape en arena for læring, mestring og fokus på muligheter fremover.

Et viktig aspekt for Ung Recovery er svært høye krav til personlig egnethet hos den enkelte medarbeider, både i å være trygg og tillitsskapende overfor våre barn og ungdommer, men også i evne til å samarbeide mot felles mål på avdelingen. Miljøpersonalet har medleverturnus. Stabilitet og kontinuitet i ansattegruppa et uttalt mål for å fremme felles utvikling og trygghet både hos beboere og ansatte.

Trenger brukerne hjelp til for eksempel å kontakte NAV, saksbehandler, fastlege, så bistår vi med dette.

Metodikk og faglig ståsted i våre ulike avdelinger knyttet opp mot barnevern, er sterkt forankret i Recoverymetodikk (IMR).

Vi kaller derfor alt vårt arbeid med barn og unge for Ung Recovery. Vi har et uttalt fokus på Sence of Coherense, mestring og salutogene faktorer i hverdagen. Metodene er tilknyttet ulike fagteorier og praksis i behandling og omsorg av barn og ungdom- med miljøterapi som overbygning for all anvendelse av metoder og samhandling i det daglige.

Brukermedvirkning i det daglige et uttalt fokus for oss. Vi ønsker å tilrettelegge og tilpasse hvert enkelt barns behov, forutsetninger og ressurser for best mulig vilkår for utvikling og mestring. For å oppnå dette er det vesentlig at våre ansatte har en høy faglig kompetanse. Og at vi til enhver tid fremmer videre utvikling av den enkeltes kompetanse og kompetanse på teamarbeid, i dette hvordan vi ønsker å gjøre hverandre gode i jobben vår.

Vi har ulike aktiviteter som: